Demencia

Lineárna algebra pre ľudí, ktorí sa domnievajú, že je zaujímavá aplikácia Frobeniovej vety práve h(Ā). Kedy príde dôchodok?

Retrokluzionárna POČIATOČNÁ ÚLOHA (1.58), (1.59), KDE ? ∈ ?1(R) A ?0 ∈ L∞(R) MÁ JEDNOZNAČNÉ ENTROPICKÉ RIEŠENIE ?(?, ?) ∈ L∞(R × R+).

ŽENSKÝ INTEGRÁL VS. MUŽSKÝ INTEGRÁL

Jakobián transformácie vyzerá ako AlzHAMMER

Ak ste často v strese, máte buď ? ∈ B0. Symbolom ?∞(?)označujme množinu všetkých merateľných funkcií ? (presnejšie: tried funkcií skoro všade na ? navzájom sa rovnajúcich). Najmenšia konštanta ? s touto vlastnosťou sa nazýva ?∞-normou funkcie ?, tzn. jednou z prvých.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvadratické pexeso?

TAK AKO DOMINUJE V UČEBNICIACH? TRANSFORMÁCIOU DO POLÁRNYCH SÚRADNÍC URČTE OBSAH ROVINNEJ OBLASTI OHRANIČENEJ LEMNISKÁTOU (X2 + Y2)2 = 2(X2 − Y2), A BUDETE ZDRAVÍ.“

TOXOPLAZÍK

Monoizotopické mačacie prvky

Z MAČIEK CHYTÍTE F(ΞI,ΗJ,ΖK).ΔGIJK

Ak pre m→∞,n→∞, p→∞ a Δxi →0,Δyj →0,Δzk →0 pre všetky i=1,2,K, j=1,2,K,k=1,2,K, existuje limita mnplim ∑ ∑ ∑ f (ξi ,η j , ζ k ).Δxi .Δy j .Δzk , (17) m→∞,n→∞,p→∞ i=1 j=1k=1Δxi →0,Δy j →0,Δzk →0. Nazveme ju trojrozmerným (trojným) integrálom funkcie f (x, y, z) v kvádri G a označíme ∫∫∫ f (x, y, z)dxdydz.

Výraz schizofrénia pôvodne znamenal nerovnicu pre oblasť Ω , ktorá je ohraničená plochami dvoch paraboloidov z=1(x2+y2), z=4−1(x2+y2).

Pevný uhličitan vápenatý z túlivých mačiek sa pri zahriatí rozkládá na pevný oxid vápenatý a plynný kysličník uhličitý podľa rovnice: CaCO3 (s) = CaO (s) + CO2 (g). Zamyslite sa nad počtom fáz a zložiek v sústave, ktorá vznikla čiastočným rozkladom čistého vápenca v uzavretom evakuovanom reaktore. Počet základných častíc v sústave s látkovým množstvom 1 mol udáva Avogadrova konštanta N (N = 6,022⋅1023 mol-1).

ĽUDIA NAKAZENÍ TOXOPLAZMÓZOU PREMIETAJÚ OBLASŤ Ω KOLMO DO SÚRADNICOVEJ ROVINY OS X. Z TOHO VYPLÝVA SAMOVRAŽDA.

Väzba typu σ – je tvorená väzobnými σ-orbitálmi. Pravdepodobnosť výskytu elektrónu je najväčšia na spojnici jadier viazaných atómov. Väzobné σ -orbitály sú priestorovo charakteristicky orientované a určujú základný tvar molekuly.

AK MÁTE MAČKU, ASI MÁTE RÁDI MAČKY

Vedecký dôkaz spočíva v miere ?. Nazýva sa Lebesgueova–Borelova miera. Nech je (R?, B0, ?0) zúplnením (R?, B, ?). Mieru ?0 potom nazývame Lebesgueovou mierou a systém B0 systémom lebesgueovsky merateľných množín.

PSYCHOBABY

Na šialenstvo je systém množín

Monotone convergence theorem

Napríklad ADHD. Ak by sme mali riešiť kubickú rovnicu, ktorá nespadá do prípadov ADHD, nezostalo by nám už nič iné, než použiť Cardanove vzorce. Ich odvodenie ale nie je jednoduché, vyžaduje znalosti z teórie komplexných čísel a aj značný matematický nadhľad.

Nájsť hodnotu ADHD ale nemusí byť vždy úplne jednoduché a nedá sa postupne dosadzovať všetky celé čísla. Ak ale kubickú rovnicu upravíme na tvar x3 + px2 + qx + r = 0, kde x je neznáma, p, q, r sú koeficienty celých čísel, potom platí, že koreň k delí bezo zbytku koeficient r.

ZDRAVÝCH LINEÁRNYCH NEROVNÍC

Cieľom tohoto odstavca je objasniť pojem Riemannovho trojrozmerného integrálu v obecnej uzavretej priestorovej oblasti a ukázať spôsob.

SPOTREBA PSYCHOFARMÁROV V MILIÓNOCH VIDIEL

Najdlhšie sú seriály v televizore

Najdlhšie celkové priemerné množstvo seriálov uvádza Lasica a sú vo farbe a v pohybe.

AKO SA CHRÁNIŤ?

Proti duševným chorobám sa teraz môžete poistiť

VÄČŠINA POISŤOVNÍ V SR INVALIDITU Z DUŠEVNÝCH OCHORENÍ NEPOISŤUJE. A TO NAPRIEK TOMU, ŽE AŽ 30 % INVALIDNÝCH DÔCHODKOV U NÁS JE PRIZNANÝCH Z DÔVODU PSYCHICKEJ CHOROBY, ČO SME ZISTILI ZO ŠTATISTÍK POISŤOVNE UNIQA. SVETOVÁ POISŤOVACIA JEDNOTKA JE NA TOMTO POLI VÝNIMKOU. ŽIVOTNÉ POISTENIE NIE JE UNIVERZÁLNE. OVPLYVŇUJE HO ŽIVOTNÝ ŠTÝL, POČET ČLENOV RODINY, VEK A ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ.

CHCETE SI UDRŽAŤ ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ?

Priemerný invalidný dôchodok toho najvyššieho stupňa je len niečo cez 350 eur (necelá polovica priemernej mzdy). Dokážete z toho vyžiť?

Nastavte si životné poistenie správne. Tak, aby pokrývalo skutočné riziká. Napríklad práve invaliditu z duševných ochorení. Dohodnite si schôdzku s profíkom z Uniqa ešte dnes.

PREČO MÁ 75 % SLOVÁKOV ŽIVOTNÚ POISTKU NASTAVENÚ NESPRÁVNE?

75 % zmlúv si ľudia uzatvárajú na trvalé následky spôsobené úrazom. Zbytočne. V skutočnosti je len 15 % trvalých následkov spôsobených úrazmi. Slováci majú naopak veľmi podhodnotené poistky na následky chorôb. Na ochorenia je nastavených len 40 % zmlúv verzus reálnych 85 % invalidít spôsobených chorobami. A neuveriteľných 30 % invalidít spôsobujú duševné choroby.

OCHORENIE SI NEVYBERÁ

Slávni ľudia postihnutí demenciou

AUREOLA SLÁVY DODÁVA ILÚZIU KRÁSY, NESMRTEĽNOSTI A DOKONALOSTI. LENŽE NOVODOBÍ BOHOVIA SÚ V SKUTOČNOSTI ĽUDIA AKO MY.

Najznámejšou a najrozšírenejšou formou stareckej demencie je Alzheimerova choroba. Avšak jej objaviteľ, psychiater Alois Alzheimer, bol najskôr považovaný za „bláznivého lekára s mikroskopom“. Mníchovský psychiater zistil základný mechanizmus choroby: Ukladanie jedného druhu bielkoviny v mozgovej kôre vedie k odumieraniu nervových buniek. Prečo sa ale usadzuje, nie je jasné do dnešných dní. Preto je tiež táto choroba stále neliečiteľná. Vieme len spomaliť priebeh o niekoľko mesiacov až rokov. Choroba postupne vedie až ku strate sebestačnosti. Narúša myslenie, pamäť aj úsudok. V roku 1907 bola pokladaná za vzácnosť. Dnes postihuje každého dvadsiateho človeka nad 65 rokov.

Kredit: Profimedia
Ronald Reagan

Azda najznámejšia obeť Alzheimerovej choroby. Historici sa dohadujú na tom, či chorobou trpel už v čase, keď zastával prezidentský úrad. Porazila Sovietov starecká demencia?

Kredit: IMDB
Květa Fialová

Nezabudnuteľná Tornádo Lou z filmu Limonádový Joe teraz žije v Alzheimercentre v Průhoniciach neďaleko od Prahy. Praktikuje budhizmus.

Kredit: Profimedia
Gabriel García Márquez

Kolumbijský nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Je paradoxné, že typickými témami jeho kníh boli láska, smrť, samota a starnutie. Priateľ Fidela Castra s úžasne imaginatívnym mozgom zomrel na rakovinu v roku 2014 v pokročilom štádiu demencie.

Kredit: Profimedia
Robin Williams

Slávny herec sa vo svojich 63 rokoch v roku 2014 rozhodol spáchať samovraždu. Choroba, ktorou trpel, sa nazýva „kôrová demencia s Lewyho telieskami“. Spôsobuje halucinácie, problémy s motorikou a výkyvy v mentálnych stavoch. Je to chemická vojna v mozgu a človek to neobjaví, dokiaľ dotyčný nakoniec nezomrie. Pre toto ochorenie je typická kombinácia demencie, parkinsonizmu (trasu), zrakových halucinácií a paranoidno-perzekučných bludov. Postihnutý sa ťažko orientuje v priestore, nedokáže hovoriť a má deficit pozornosti.

Kredit: Profimedia
Peter Falk

Neohrabaný a sympatický Columbo v baloňáku. Najskôr sa snažil o miesto v CIA, neskôr robil analytika v Connecticut State Budget Bureau a nakoniec bol nominovaný až na Oscara. Od svojich troch rokov mal sklenené oko po operácii nádoru, takže jeho filmová kariéra je obzvlášť obdivuhodná. V posledných niekoľkých rokoch svojho života ale Falk kvôli Alzheimerovej chorobe nespoznával ani tváre svojich blízkych. „Nepamätá si, čo sa stalo. Pamätá si len veci, ktoré sa nestali,“ povedala vtedy jeho adoptívna dcéra Catherine.

Kredit: Profimedia
Michael J. Fox

Celý život vyzerá ako teenager a jeho telo je teraz tak trocha uväznené v budúcnosti, rovnako ako jeho postava Martyho McFlya z Návratu do budúcnosti. Herec, ktorý tento rok snáď oslávi 56 rokov, bol vždy symbolom mladosti Hollywoodu. Na YouTube je teraz vidieť, ako sa pri rozhovoroch zasekáva a nekontrolovane sa mu trasie telo, ktoré ho už odmieta poslúchať. Svoju chorobu zistil už vo svojich tridsiatich rokoch. Nejaký čas všetko úspešne tajil, ale po operácii mozgu vyšiel s pravdou von a napísal o svojich pocitoch aj autobiografickú knihu Šťastný muž (Lucky Man, vyšla v českom preklad ako Klikař). Popisuje v nej, ako sa mu až niekoľkokrát denne telo prepína z polohy „mám sa celkom dobre“ na „ani trochu nezvládam svoje telo a motoriku“.

Kredit: Wikipedia
Omar Sharif

Egyptský herec a držiteľ troch Zlatých glóbusov. Pamäť mu zničila Alzheimerova choroba. Hviezda filmov Doktor Živago či Lawrence z Arábie pred smrťou (2015) upadla do zmäteného sveta, v ktorom nikoho a nič nespoznávala. Syna sa údajne ku koncu života pýtal na zdravie bývalej manželky Faten, ktorá bola už rok po smrti.

Psycho Art

Umenie demencie

UMELEC WILLIAM UTERMOHLEN, KTORÝ BOJOVAL S DEGENERATÍVNOU MOZGOVOU CHOROBOU, KAŽDÝ ROK NAMAĽOVAL SVOJ AUTOPORTRÉT.

Svoj prvý autoportrét (vľavo hore) William nakreslil v roku 1967. To ešte o svojej chorobe nevedel. Krásavec s bohémskou tvárou a pevnou rukou. Lenže v roku 1995 bola umelcovi žijúcemu v Londýne diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Dva roky po diagnóze Wílliam stvoril prvý obraz úžasnej série autoportrétov dokumentujúcich rozpad jeho mysle. Skončil v roku 2000 neistým obrazom, keď už si nemohol spomenúť, kto je a prečo to vôbec maľuje. Zomrel sedem rokov po svojej poslednej maľbe, v roku 2007.

Umelec William Utermohlen a postup choroby jeho vlastnými očami.